Hob-Nob is GRATIS toegankelijk

Bij het betreden van dit evenement ga je akkoord met onze huisregels

Voor de veiligheid van iedereen die op het HobNob terrein aanwezig is, zijn regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in Nederland. Lees ze zorgvuldig door voor je naar het HobNob festival komt, want door aanwezig te zijn op het festivalterrein ga je automatisch akkoord met deze huisregels.

Kaarten

Voor HobNob hoef je geen kaarten te kopen, want het festival is gratis toegankelijk. Indien deze worden aangeboden, zal onmiddellijk aangifte worden gedaan bij de politie.

Toegangscontrole

Er zijn toegangscontroles, voor de veiligheid van bezoekers en artiesten. Bij deze controles worden tassen gecontroleerd en kan er gefouilleerd worden. 

De volgende zaken mogen niet mee op het Hob-Nob terrein en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of naar huis worden gebracht:

De volgende zaken mogen NIET mee op het Hob-Nob festivalterrein:

 • drink- en etenswaren
 • glas en blik
 • (plastic) flessen
 • Drugs
 • Lachgas patronen
 • vuurwerk
 • wapens
 • gevaarlijke/scherpe voorwerpen
 • parfum, deodorant en overige spuitbussen
 • stoelen, krukjes e.d.
 • geluids- en of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing)
 • (semi-)professionele fotocamera’s, waaronder wordt verstaan camera’s met verwisselbare lenzen

Het oordeel van de beveiligingsmedewerkers is bindend. Wie het festivalterrein betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.

Alcohol

Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Hob-Nob wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Als je 18 jaar of ouder bent en er jong uitziet, kan het zijn dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd. Je kunt dan bij bar 1 of bar 2 een polsbandje halen dat aangeeft dat je 18 jaar of ouder bent.

TOEGANG ONDER INVLOED

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de bezoeker van het terrein worden geweigerd.

Drugs

Het bij je hebben of verhandelen van drugs is op Hob-Nob festival terrein niet toegestaan en is strafbaar. 

Ongewenst gedrag en strafbare feiten

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen direct uitgevoerd dan wel nageleefd te worden. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

KLEDING

Beledigende, provocerende en/of aanstootgevende kleding alsmede supporters- en/of gezichts-bedekkende kleding is niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om met een ontbloot (lees: geen kledingstuk) boven- of onderlichaam zich op het terrein te begeven. 

Verkoop en promotie

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het Hob-Nob terrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

bewaking

Op het gehele festivalterrein loopt beveiliging en politie rond. 

Eigen risico

Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van Hob-Nob is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.

privacyBELEID

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. de organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden. Op verzoek van politie of justitie zullen deze beelden worden overhandigd mocht hier aanleiding toe zijn.

In beslag genomen voorwerpen

Zaken die niet zijn toegestaan op het festivalterrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.

Wildplassen

Wildplassen is natuurlijk niet toegestaan Maak dus gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein.

Kinderen

Kinderen jonger dan 12 jaar worden alleen toegelaten tot het terrein onder begeleiding van een volwassene.

Dieren

Zijn toegestaan, mits aangelijnd en geheel op eigen risico.  

Rolstoelen

De organisatie van Hob-Nob doet zijn best om het festival toegankelijk te maken voor rolstoelen. Er zijn een aantal aangegeven plaatsen voor rolstoelen, vlak bij de podia. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er plaats is. 

Aanwijzingen van personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Overnachten

Op het Hob-Nob terrein mag niet worden overnacht. 

Verloren of gevonden voorwerpen

Alle gevonden voorwerpen worden tijdens het festival verzameld bij de backstagetent. Na afloop van het festival worden gevonden voorwerpen naar de handhavers van de gemeente Almelo gebracht. 

Bent u uw fiets of bromfiets kwijt? Doe eerst aangifte van vermissing/diefstal bij de politie. 

U kunt bij parkeerbeheer aan het stadhuisplein 2 een paar dagen na afloop van het festival kijken of uw verloren/vermiste voorwerpen hier zijn ingeleverd.

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

DE HOBNOB HUISREGELS ZIJN LEIDEND

De organisatie is gerechtigd om bezoekers, die zich tegen de huisregels verzetten of zich er niet aan houden te verwijderen van het festival terrein.